En aquesta secció trobareu la documentació oficial vigent.

CEP Manacor
Projecte Educatiu Projecte Lingüístic
Reglament d’organització i funcionament Pla digital

 

 

 

També es publicaran anualment les Memòries, Plans Anuals d’Actuació i altres documents: