Cicle de webinar sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatge

Si no heu participat en les formacions sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatges realitzades aquest curs, us poden interessar les xerrades web que tendran lloc els dies 27, 28 i 29 de juny sobre aquesta temàtica.
Cada xerrada tendrà una durada de 2 hores i s’estructurarà en dues parts: en la primera, a
càrrec del Servei d’Ordenació Educativa, es comentaran les novetats que comportarà la
pròxima publicació dels nous Decrets de currículum i en la segona, que conduirà un dels
docents de l’equip que han elaborat les situacions d’aprenentatge de la nostra Comunitat que s’estan publicant com a exemplificacions, s’explicaran els fonaments, l’estructura i les
característiques més importants de les situacions d’aprenentatge.
Podreu accedir a les xerrades a través dels següents enllaços (no és necessari fer inscripció
prèvia):
27 DE JUNY, de 18.30 a 20.30 hores: Educació primària
https://youtu.be/3g1hygN7itk
28 DE JUNY, de 18.00 a 20.00 hores: Educació infantil
https://youtu.be/QR8pgTc0TrM
29 DE JUNY de 18.00 a 20.00 hores: Educació secundària obligatòria, Formació Professional Bàsica i batxillerat.
https://youtu.be/NjMiL3z-a1w
Si voleu més informació, podeu contactar amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació: snlf@dgpice.caib.es (tlf. 971 177776 ).

PROGRAMES DE FORMACIÓ ASSESSORATS PELS CEP DE LES ILLES BALEARS (curs 2022-2023)

 

Ja estan publicades les instruccions per al desenvolupament dels següents programes de formació, assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears per al curs 2022-2023:

  • Programes de formació en els centres i intercentres (FeC i FiC).
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
  • Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits.
  • Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de 2022.

Enllaç a les instruccions i al model de sol·licitud

Llengua, escola i entorn: compartim experiències de dinamització

De dijous dia 28 a dissabte dia 30 d’abril s’han celebrat unes jornades dedicades a la dinamització lingüística en un moment en què la llengua es troba en situació d’emergència. S’han mostrat experiències reeixides de centres educatius de la nostra comarca: CEIPIEEM Simó Ballester, CEIP Colònia de Sant Jordi, IES Porto Cristo i IES Mossèn Alcover.

La col·laboració entre escola i entorn és essencial per a la bona salut de la llengua, tal com s’ha vist a les experiències presentades: els Glosadors de Mallorca, a través de Mateu Xurí, han exposat una experiència que duen a terme al municipi d’Alcúdia a partir de la glosa com a eina didàctica i el Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor ha mostrat totes les activitats i campanyes de dinamització de la llengua que posen en marxa des de l’Escola Municipal de Mallorquí i que també ofereixen a les escoles.

El plat fort ha estat la taula rodona amb representats de docents de primària i secundària, inspecció educativa, Ajuntament de Manacor i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. El debat s’ha centrat en la situació actual de la llengua a l’escola i la necessitat de disposar de recursos professionals per fer front a la pèrdua d’ús social i professional de la llengua catalana.

Les conferències impartides pels experts Montserrat Vilà, Maria Josep Carrasco i Damià Pons s’han centrat en el model lingüístic del docents, les seves actituds i la transmissió cultural i la sostenibilitat de la llengua catalana. Aquests tres dies de reflexió, anàlisi i intercanvi s’han amanit amb les paraules de l’actor Antoni Gomila i la música d’Antoni Nicolau del grup musical Ocults.

Al següent enllaç podreu consultar els materials de les jornades.