En aquesta categoria torbareu la documentació necessària per a poder incloure activitats formatives al Pla Anual del CEP Manacor.

 

 

ACTIVITATS ORGANITZADES PER AJUNTAMENTS

 

Protocol d’inclusió

Sol·licitud

Programa