Organigrama

Equip de CEP 2022/23

 

Equip pedagògic

 • Cati Capó Bauçà, metodologies d’aprenentatge.
 • Jesús M. Crespí i Capella, metodologies d’aprenentatge.
 • Maria Antònia Guardiola Ribot, convivència i competències socials i emocionals.
 • Neus Oliver Manera, formació lingüística, social i artística.
 • Cristina Palmer Simó, metodologies d’aprenentatge.
 • Jordi Josep Rosselló Ruiz, metodologies d’aprenentatge i didàctiques de l’ensenyament.
 • Francesca Serra Gelabert, metodologies d’aprenentatge. (Secretaria)
 • Ferran Casbas Martínez, tecnologies d’aprenentatge de la informació i la comunicació. (Direcció)

Personal no docent

 • Administració:
  • Antoni León Magaña
  • Jaume Lliteras Canet
 • Consergeria:
  • Antònia Llabrés

Consell del CEP (constituït el 29/10/22 i modificat el curs 2023/24 per canvi d’equip directiu)

 • President:
  • Ferran Casbas Martínez
 • Secretària:
  • Francesca Serra Gelabert
 • Representants de l’equip:
  • Maria Antònia Guardiola Ribot
  • Neus Oliver Manera
  • Cristina Palmer Simó
 • Representants del professorat:
  • Paula Amengual Vanrell (CEIP Joan Mas i Verd)
  • Maria Amorós Solivellas (CEIP Ses Comes)
  • Coloma M. Ballester Moll (CEIP Inspector Joan Capó)
  • Bartomeu Font Olliver (CEIP Joan Veny i Clar i CEIP Nou de Campos)
  • Maria Oroz Galmés (CEIP Mestre Pere Garau)
 • Representants de l’administració:
  • Coloma Ribot Binimelis (ATDNLF)
 • Representant de l’EOEP i l’EAP:
  • Bartomeu Prohens Blanquer
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Sebastià Llodrà Oliver
 •