Àmbit d’actuació

Demarcació geogràfica
Les actuacions del Centre del Professorat de Manacor abasten una zona molt ampla de l’Illa, concretament la zona de Llevant i part de la comarca del Pla i Migjorn.

És una demarcació de característiques de tipus heterogeni, mescla de zona rural, semiurbana i turística. Inclou 16 municipis: Algaida, Ariany, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Petra, Sant Joan, Vilafranca, Montuïri, Porreres, Felanitx, Campos, Santanyí, Ses Salines i Manacor on s’ubica l’edifici. És el CEP amb més superfície geogràfica a cobrir i a la vegada el de més incòmode accés, fet que condiciona molt sovint les actuacions.

Àmbit social
Mentre que en el Pla predomina una població escassa i envellida, a la zona costanera predomina la població jove, on sol viure la gran massa d’immigrants que treballen en el sector de serveis – hostaleria, la major part de parla castellana, poc integrada. Darrerament s’hi ha d’afegir els immigrants, sobre tot procedents d’Alemanya i del Magrib, amb la conseqüent influència sobre el desenvolupament i l’acceptació de la llengua i cultura pròpies de les Illes.