Reunió de Representants al CEP Manacor

Ahir, dia 25 d’octubre, es va celebrar a la nova seu del CEP Manacor la primera reunió de Representants al CEP d’aquest curs escolar. 

A més de conèixer l’equip pedagògic, el programa d’activitats per al curs 2022/2023 i la nova seu del CEP en procés de reforma i adequació (Presentació-Guió), el professorat va participar en l’elecció dels representants dels centres educatius al Consell de CEP. Per al període 2022/25, els docents que representaran als centres educatius són els següents:

  • PAULA AMENGUAL VANRELL (CEIP Joan Mas i Verd)
  • MARIA AMORÓS SOLIVELLAS (CEIP Ses Comes)
  • COLOMA M. BALLESTER MOLL (CEIP Inspector Joan Capó)
  • BARTOMEU FONT OLIVER (CEIP Joan Veny i Clar)
  • MARIA OROZ GALMÉS (CEIP Mestre Pere Garau)

SUPLENT 1. MANEL SANTANA MORRO (IES Mossèn Alcover)
SUPLENT 2. SHEILA PALMERO BALMASEDA (CEIP Colònia de Sant Jordi)

Gràcies per la vostra participació!

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR PLACES D’ASSESSORS DE FORMACIÓ PERMANENT ALS CENTRES DE PROFESSORAT

S’ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis.

 

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar és del 16 d’abril al 5 de maig.

En aquest enllaç trobareu tota la informació així com la resolució publicada al BOIB