Cicle de webinar sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatge

Si no heu participat en les formacions sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatges realitzades aquest curs, us poden interessar les xerrades web que tendran lloc els dies 27, 28 i 29 de juny sobre aquesta temàtica.
Cada xerrada tendrà una durada de 2 hores i s’estructurarà en dues parts: en la primera, a
càrrec del Servei d’Ordenació Educativa, es comentaran les novetats que comportarà la
pròxima publicació dels nous Decrets de currículum i en la segona, que conduirà un dels
docents de l’equip que han elaborat les situacions d’aprenentatge de la nostra Comunitat que s’estan publicant com a exemplificacions, s’explicaran els fonaments, l’estructura i les
característiques més importants de les situacions d’aprenentatge.
Podreu accedir a les xerrades a través dels següents enllaços (no és necessari fer inscripció
prèvia):
27 DE JUNY, de 18.30 a 20.30 hores: Educació primària
https://youtu.be/3g1hygN7itk
28 DE JUNY, de 18.00 a 20.00 hores: Educació infantil
https://youtu.be/QR8pgTc0TrM
29 DE JUNY de 18.00 a 20.00 hores: Educació secundària obligatòria, Formació Professional Bàsica i batxillerat.
https://youtu.be/NjMiL3z-a1w
Si voleu més informació, podeu contactar amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació: snlf@dgpice.caib.es (tlf. 971 177776 ).

Llengua, escola i entorn: compartim experiències de dinamització

De dijous dia 28 a dissabte dia 30 d’abril s’han celebrat unes jornades dedicades a la dinamització lingüística en un moment en què la llengua es troba en situació d’emergència. S’han mostrat experiències reeixides de centres educatius de la nostra comarca: CEIPIEEM Simó Ballester, CEIP Colònia de Sant Jordi, IES Porto Cristo i IES Mossèn Alcover.

La col·laboració entre escola i entorn és essencial per a la bona salut de la llengua, tal com s’ha vist a les experiències presentades: els Glosadors de Mallorca, a través de Mateu Xurí, han exposat una experiència que duen a terme al municipi d’Alcúdia a partir de la glosa com a eina didàctica i el Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor ha mostrat totes les activitats i campanyes de dinamització de la llengua que posen en marxa des de l’Escola Municipal de Mallorquí i que també ofereixen a les escoles.

El plat fort ha estat la taula rodona amb representats de docents de primària i secundària, inspecció educativa, Ajuntament de Manacor i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. El debat s’ha centrat en la situació actual de la llengua a l’escola i la necessitat de disposar de recursos professionals per fer front a la pèrdua d’ús social i professional de la llengua catalana.

Les conferències impartides pels experts Montserrat Vilà, Maria Josep Carrasco i Damià Pons s’han centrat en el model lingüístic del docents, les seves actituds i la transmissió cultural i la sostenibilitat de la llengua catalana. Aquests tres dies de reflexió, anàlisi i intercanvi s’han amanit amb les paraules de l’actor Antoni Gomila i la música d’Antoni Nicolau del grup musical Ocults.

Al següent enllaç podreu consultar els materials de les jornades.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR PLACES D’ASSESSORS DE FORMACIÓ PERMANENT ALS CENTRES DE PROFESSORAT

S’ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis.

 

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar és del 16 d’abril al 5 de maig.

En aquest enllaç trobareu tota la informació així com la resolució publicada al BOIB