PROGRAMES DE FORMACIÓ ASSESSORATS PELS CEP DE LES ILLES BALEARS (Curs 2023-2024)

Amb data de 27 d’abril de 2021 es va publicar al BOIB les instruccions per al desenvolupament dels següents programes de formació, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears:

  • Programes de formació en els centres i intercentres
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
  • Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits
  • Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar.

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l’Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació i des dels CEP es durant a terme les flexibilitzacions oportunes. 

Enllaç a les instruccions i al model de sol.licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de 2023

Programes de formació i innovació educativa i programes educatius per al curs 2023-2024

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 24 d’abril de 2023 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 (BOIB núm. 54, de 27 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol.licituds: del 2 al 31 de maig de 2023

Enllaç a les instruccions i procés per a realitzar la sol.licitud

Reunió de Representants al CEP Manacor

Ahir, dia 25 d’octubre, es va celebrar a la nova seu del CEP Manacor la primera reunió de Representants al CEP d’aquest curs escolar. 

A més de conèixer l’equip pedagògic, el programa d’activitats per al curs 2022/2023 i la nova seu del CEP en procés de reforma i adequació (Presentació-Guió), el professorat va participar en l’elecció dels representants dels centres educatius al Consell de CEP. Per al període 2022/25, els docents que representaran als centres educatius són els següents:

  • PAULA AMENGUAL VANRELL (CEIP Joan Mas i Verd)
  • MARIA AMORÓS SOLIVELLAS (CEIP Ses Comes)
  • COLOMA M. BALLESTER MOLL (CEIP Inspector Joan Capó)
  • BARTOMEU FONT OLIVER (CEIP Joan Veny i Clar)
  • MARIA OROZ GALMÉS (CEIP Mestre Pere Garau)

SUPLENT 1. MANEL SANTANA MORRO (IES Mossèn Alcover)
SUPLENT 2. SHEILA PALMERO BALMASEDA (CEIP Colònia de Sant Jordi)

Gràcies per la vostra participació!

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR PLACES D’ASSESSORS DE FORMACIÓ PERMANENT ALS CENTRES DE PROFESSORAT

S’ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis.

 

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar és del 16 d’abril al 5 de maig.

En aquest enllaç trobareu tota la informació així com la resolució publicada al BOIB