Organigrama_Fems

Organigrama

Equip de CEP 2021/22

Equip pedagògic

 • Maria Antònia Guardiola Ribot, convivència i competències socials i emocionals.
 • Neus Oliver Manera, formació lingüística, social i artística.
 • Cristina Palmer Simó, metodologies d’aprenentatge.
 • Jordi Josep Rosselló Ruiz, metodologies d’aprenentatge i didàctiques de l’ensenyament.
 • Francesca Serra Gelabert, metodologies d’aprenentatge.
 • Ferran Casbas Martínez, tecnologies d’aprenentatge de la informació i la comunicació. (Secretari)
 • Margalida Barceló i Taberner, direcció.

Personal no docent

 • Administració:
  • Antoni León Magaña
  • Jaume Lliteras Canet
 • Consergeria:
  • Antònia Llabrés

Consell del CEP (constituït el 30/10/19)

 • Presidenta:
  • Margalida Barceló i Taberner
 • Secretari:
  • Ferran Casbas Martínez
 • Representants de l’equip:
  • Jerònia Calafat Gamundí
  • Jordi Josep Rosselló Ruiz
  • Francesca Serra Gelabert
 • Representants del professorat:
  • Isabel Martí Duran (IES Mossèn Alcover)
  • Francesca Bergas Mas (EI Sa Torre)
  • Joan Jaume Simó Suñer (IES Manacor)
  • Bartomeu Font Olliver (CEIP Joan Veny i Clar)
  • Antònia Gomila Mascaró (CEIP Es Canyar)
 • Representants de l’administració:
  • Maria Llum Lladó (ATDNLF)
 • Representant de l’EOEP i l’EAP:
  • Bartomeu Prohens Blanquer
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Sebastià Llodrà Oliver
 •