PROGRAMES DE FORMACIÓ ASSESSORATS PELS CEP DE LES ILLES BALEARS (Curs 2023-2024)

Amb data de 27 d’abril de 2021 es va publicar al BOIB les instruccions per al desenvolupament dels següents programes de formació, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears:

  • Programes de formació en els centres i intercentres
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
  • Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits
  • Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar.

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l’Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació i des dels CEP es durant a terme les flexibilitzacions oportunes. 

Enllaç a les instruccions i al model de sol.licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de 2023

Programes de formació i innovació educativa i programes educatius per al curs 2023-2024

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 24 d’abril de 2023 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 (BOIB núm. 54, de 27 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol.licituds: del 2 al 31 de maig de 2023

Enllaç a les instruccions i procés per a realitzar la sol.licitud

La web formacioinnovacio.cat renovada

La web formacioinnovacio.cat creix i s’adapta a les noves necessitats dels docents, amb noves pestanyes que, ben segur, us resultaran de gran utilitat. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació volem que sigui un espai per trobar i compartir recursos.

A la pestanya «Situacions d’aprenentatge» trobareu la normativa, bases d’orientació, plantilles, enllaços d’interès i exemples de SA dissenyades i aportades per docents. En aquest sentit us animam a enviar les vostres SA i crear, entre tots, un vertader espai de col·laboració.

La pestanya «TRB» (Treball de Recerca de Batxillerat) recull una sèrie de documents i enllaços que facilitaran la feina dels coordinadors i tutors de TRB, així com recursos per ajudar els alumnes en la seva recerca i presentació del treball. També aquí podeu compartir amb la comunitat educativa els recursos o enllaços que us són útils.

La pestanya «Formació» us permet consultar tota l’oferta formativa, tant les activitats convocades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional com les activitats homologades organitzades per les entitats col·laboradores. A més a més, properament, disposareu d’un glossari de termes relacionats amb la formació del professorat.

Amb tot això us convidam a consultar la web formacioinnovacio.cat i a participar-hi activament. Això ens permetrà detectar i donar resposta a les vostres necessitats.