Reunió de Representants al CEP Manacor

Ahir, dia 25 d’octubre, es va celebrar a la nova seu del CEP Manacor la primera reunió de Representants al CEP d’aquest curs escolar. 

A més de conèixer l’equip pedagògic, el programa d’activitats per al curs 2022/2023 i la nova seu del CEP en procés de reforma i adequació (Presentació-Guió), el professorat va participar en l’elecció dels representants dels centres educatius al Consell de CEP. Per al període 2022/25, els docents que representaran als centres educatius són els següents:

  • PAULA AMENGUAL VANRELL (CEIP Joan Mas i Verd)
  • MARIA AMORÓS SOLIVELLAS (CEIP Ses Comes)
  • COLOMA M. BALLESTER MOLL (CEIP Inspector Joan Capó)
  • BARTOMEU FONT OLIVER (CEIP Joan Veny i Clar)
  • MARIA OROZ GALMÉS (CEIP Mestre Pere Garau)

SUPLENT 1. MANEL SANTANA MORRO (IES Mossèn Alcover)
SUPLENT 2. SHEILA PALMERO BALMASEDA (CEIP Colònia de Sant Jordi)

Gràcies per la vostra participació!