Imprimeix

Pla de CEP 2016-2017

El 28 d'octubre de 2016, el Consell de CEP va aprovar el Pla anual d'actuació per al curs 2016-2017.