PDF Imprimeix

Àmbit

Demarcació geogràfica

Les actuacions del Centre del Professorat de Manacor abasten una zona molt ampla de l'Illa, concretament la zona de Llevant i part de la comarca del Pla i Migjorn (Ordre de 27 de gener de 2009. BOIB 14/02/2009).

És una demarcació de característiques de tipus heterogeni, mescla de zona rural, semiurbana i turística. Inclou 15 municipis: Ariany, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Petra, Sant Joan, Vilafranca, Montuïri, Porreres, Felanitx, Campos, Santanyi, Ses Salines i Manacor on s'ubica l'edifici.  Es el CEP amb més superfície geogràfica a cobrir  i a la vegada el de més incòmode accés, fet que condiciona molt sovint les actuacions.

Àmbit social.

Mentre que en el Pla predomina una població escassa i envellida, a la zona costanera  predomina la població jove, on sol viure la gran massa d’immigrants que treballen en el sector de serveis - hostaleria, la major part de parla castellana, poc integrada. Darrerament s’hi ha d’afegir els immigrants, sobre tot procedents d'Alemanya i del Magrib, amb la conseqüent influència sobre el desenvolupament i l’acceptació de la llengua i cultura pròpies de les Illes.


Comunitat educativa.
1.- Els centres de la zona.

Distribució de centres de l’àmbit geogràfic del CEP de Manacor.

CENTRES

CEI

IP

SEC

Adults

EOI

CEE

EOEP

Camp Apren

Total

PUBLICS

2

33

10

2

1

1

2

1

52

CONCERT.

1

 

11(*)

 

 

 

 

 

12

TOTAL

3

33

21

2

1

 

 

 

64

A aquest nombre de  centres cal afegir-hi les 63 Escoletes de 0-3 anys que actuen a la zona, fent un total de 127 grups susceptibles d’actuació formativa.

(*) Centres d’infantil, primària i secundària.

2.- Professorat de la zona

En quan a les característiques personals i socioculturals del professorat es tracta majoritàriament d’un professorat jove, la majoria de sexe femení, on abunda la situació provisional/interina, de parla catalana, amb formació diversa (diplomats, llicenciats, etc.). Un percentatge elevat viu a Ciutat, el que dóna entendre la inestabilitat d’aquests col·lectiu en molts de centres.

La distribució numèrica del professorat de l’àmbit geogràfic del CEP de Manacor és la següent

PROFESSORS

Ed. INFANTIL i PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ADULTS

TOTAL

C. PUBLICS

914

750

34

1698

CONCERTATS

300

0

300

TOTAL

914

1050

34

1998

Al conjunt de professorat cal afegir-hi 216 persones que treballen en Escoletes de 0-3 anys, les quals amb data de març de 2009 són: 21 mestres de 0-3, 15 mestres, 45 habilitats com a tècnics superiors, 18 educadors d’agrupament modular i 118 persones sense estudis reglamentats.

 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack