PDF Imprimeix

tit_llarg_exp

 

CEIP Joan Veny i Clar de Campos

Compta amb 720 alumnes i una cinquantena de mestres. A causa de la seva grandària i del fet que suposa organitzar i coordinar un centre de gairebé 4 línies i de la càrrega emocional que aquest fet suposa pels alumnes i pels docents, ens vàrem plantejar la possibilitat d'aprofundir en la formació de tots aquells aspectes que consideràvem necessaris per poder dur a terme una educació més individualitzada i propera cap al nostre alumnat i envers als companys i companyes del claustre. Volíem que la prioritat fos donar cabuda a la importància que tenen els sentiments en l'activitat diària de l'escola.


CEIP Gabriel Vallseca de Palma

El programa de gestió de la convivència i mediació escolar de Carme Boquer i Torremorell que s'aplica des d'Educació Infantil i treballa els blocs de comprensió del conflicte, comunicació oberta, expressió d'emocions i sentiments, habilitats de pensament, participació activa, convivència pacífica, i procés de mediació garanteix l'educació necessària per a la resolució pacífica de conflictes i garanteix una cultura de pau.

la Justícia Restaurativa obre una altra perspectiva que procura que els nins i les nines aprenguin de les situacions de conflicte i dels problemes a través d'assumir responsabilitats i reparar els danys causats.

La Justícia Restaurativa en contextos escolars ve aplicant-se amb èxit des de fa més d'una dècada en diversos països del món: Canadà, Estats Units, Nova Zelanda, Austràlia, entre d'altres.


EI Sa Torre de Manacor

Bon dia,com estàs? Així començam totes les nostres jornades escolars. Tots portam una motxilla al darrera, que pesa, uns cops més plena i uns cops més buida. Una de les nostres prioritats a l’escola és donar amor, arribar al cor i donar estratègies perquè aquesta maleta sigui la més lleugera possible. El no portar tan de pes a sobre ens fas sentir més còmodes i ajuda alhora d’adquirir nous aprenentatges, noves experiències i noves relacions. Acompanyam els infants per a poder alleujar-la perquè quedi espai per poder anar omplint amb totes aquelles coses o fets que ens han meravellat al llarg del dia, que amb els ulls d’un infant no són poques.


IES Puig de Sa Font de Son Servera

És un centre educatiu situat al municipi de Son Servera que acull alumnes de tots els nuclis del Municipi de Son Servera i de la localitat veïnada de Sa Coma, que pertany al municipi de Sant Llorenç. En total comptem amb 35 grups d’ESO, FPB, Batxillerat i CFGM.

Els nostres alumnes provenen majoritàriament de famílies que treballen al sector de l’hosteleria, aglutinant un total de 24 nacionalitats diferents.

Davant la necessitat de fer front als problemes de convivència que es generaven dins els nostre centre, vàrem començar una formació intercentres en la qual hi participaven els CEIPs adscrits i els agents externs que actuen directament en els centres educatius del municipi. D’aquesta formació va sorgir la idea d’implantar el programa TEI (Tutoria entre Iguals) al nostre centre. El curs escolar 2015-2016 es va començar amb aquest programa, sent el primer centre a Balears a implantar-lo.

El programa TEI se centra en la prevenció del bullying a partir dels iguals, que siguin els mateixos alumnes els quals diguen “STOP” enlloc de mirar a una altra banda.

 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack